Hvem er AB Glasgården

Om AB Glasgården
 
AB Glasgården består af 7 opgange beliggende på Glasvej 1-7 og Frederikssundsvej 60A-60C. Herudover et baghus i gården (Frederikssundsvej 60D og 60E). Ejendommen nr. 60 B og 60 C, er opført i 1936 (gule mursten).
 
Frederikssundsvej 60 A og Glasvej 1 -7  er bygget i 1937 (røde mursten).
 
Baghuset er opført i 1905 og fremtræder som en skøn og unik bygning.
 
Vinduer og altandøre blev udskiftet med plastik i 1983.
 
2017 er foretaget udskiftning af faldstammer og stigestrenge.

Foreningen er stiftet pr. 1. januar 2005 efter beboerne havde besluttet, at købe ejendommen af Danske Bank. Ved overtagelsen forblev enkelte lejligheder lejeboliger.

I dag består AB Glasgården af 52 andelsboliger.

På 5. sal er der 14 kvistværelser på mellem 23 og 36 kvm, med en enestående udsigt over København. Der er venteliste hvor opnotering sker ved, at kontakte bestyrelsen.6 butikslejemål hos AB Glasgården bor på henholdsvis Frederikssundsvej og Glasvej.

Herudover er det lille Baghus udlejet til erhverv. 

 

Det lille Baghus  

AB Glasgården set med Google maps.

 

Den meget skønne gård er til fri afbenyttelse for alle beboere i Glasvej-karreen, hvor der i alt er 202 private boliger og 23 erhvervslejemål. Gården er renoveret og byfonyet af Københavns Kommune og blev overdraget fællesskabet Ejerlauget Glasvej-karreen ved uformel højtidelighed den 12. juni 2013.

Gårdens miljø står i skrigende kontrast til den virkelighed der befinder sig ude på gaden.

Ejerlauget Glasvej-karreen set fra oven med Google maps.

NYTTIG VIDEN

VICEVÆRT

JEUDAN Servicepartner er ejendommens vicevært, der kan kontaktes på hverdage i tidsrummet fra kl. 07:00 til kl. 17:00 på telefon:
 
39 47 91 81
 
Kunde nummer S100-049 
 
Opstår uopsættelige situationer, hverdage i tidsrummet fra kl. 17:00 til næste morgen kl. 07:00 eller på lør-, søn- og helligdage skal henvendelse ske til døgnvagten på telefon:
 
70 10 60 70
 
Vagten vil kontakte ejendommens faste håndværkere.
 
Hvis du som beboer direkte rekvirerer håndværker, skal du selv betale regningen. Håndværkere må alene bestilles af og via Administrator, Viceværten eller bestyrelsen.
 
Viceværten kan altid kontaktes på mail: Ejendomsservice@jeudan.dk
 
 
 
 
REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF AFLØB
 
Flere beboere har desværre af og til problemer med tilstoppede afløb, hvilket oftest skyldes at afløb ikke er blevet forsvarligt vedligeholdt.
 
Problemerne opstår efter badning med oversvømmede gulve, hvor vandet er lang tid om at forsvinde. I et par tilfælde har det medført nedsivende vand hos underboen.
 
Disse skader er ikke alene omkostnings krævende, men også meget generende for dem det går ud over.
 
Derfor henleder vi din opmærkomhed på, at du selv har pligt til og ansvar for, at foretage jævnlig rengøring af afløbene i din bolig.
 
På hjemmesiden Bolius kan du finde råd og vejledning til hvordan du foretager den daglige vedligeholdelse.
 
Så vis hensyn og hold dit afløb rent, hvordan kan du læse her
 
Må du hælde stegefedt i køkkenvasken?
 
11. januar 2015
Bestyrelsen
 
 
DUER PÅ ALTANEN?
 
Er du plaget af duer på altanen, så kan du på SKADEDYRshop købe duepigge, som er ret effektive til at holde duerne på afstand.
 

DIVERSE AKTUELT

♥ HJERTESTARTER ♥

Hjertestarter til fri afbenyttelse er opsat på det grønne affaldsskur ved Frederikssundsvej 62 B:
 
Hjertestarter ved grønt affaldsskur
Simpel brugsanvisning kan læses her.
 
Mere om hjertestarter på TrygFondens hjemmeside hjertestarter.
 
 
 
 
 

INGEN VARME PÅ RADIATOR?

 - sådan får du igen varme på din radiator!
 
Skulle du ikke have varme på dine radiatorer, viser denne lille instruktionsvideo, hvordan du ved motionering af termostatventilen, nemt får varme på radiatoren igen. Se instruktionsfilm fra Bolius her.
 
Inden du kontakter viceværten for manglende varme bedes du venligst selv motionere dine termostatventiler - en lille indsats der vil spare dig mange penge, for du skal selv betale for udgiften hvis VVS montør skal tilkaldes, for motionering af dine termostatventiler.
 
Der vil snarest komme mere info om de nye elektroniske varmemålere, herunder hvordan du kan følge med i dit varmeforbrug.
 
ISTA har udgivet en lille brochure på hvordan du sparer på varmen læs her.
 
26. september 2015
Bestyrelsen
 
 
AB Glasgården | CVR: 28 19 37 26 | Frederikssundsvej 60 D, st., 2400 København NV - Danmark | Tlf.: +45 60 88 33 37 | email@ab-glasgaarden.dk